زانو سینی کابل جزو اتصالات سینی کابل است و زانوی قابل تنظیم می باشد از مزایای تولید رایزرهای 3 تیکه این میباشد که قابلیت انعطاف و تغییر زاویه کابل ها را به سهولت برای پروژه ها فراهم می سازد یعنی از زاویه 120- درجه تا  120+ درجه تقریبا قابل چرخش می باشد که در موقعیت هایی که تغییر ارتفاع در سینی کشی ایجاد شده برای نصاب این سهولت و دسترسی را فراهم می آورد.

قیمت خرید زانو سینی کابل تولید کننده

زانویی سه 3 راه سینی کابل گالوانیزه

زانویی سه راه سینی کابل

فیلم ساخت زانویی سینی کابل در کارگاه کرمان نیرو

 

زانوی افقی داخلی سینی کابل

زانو افقی داخلی یکی از متعلقات سینی کابل ها می باشد

 

لطفا برای مشاوره رایگان، سفارش یا استعلام قیمت تماس بگیرید.

عکس های زانو سینی کابل تولید شده:

انواع زانو سینی کابل به 3 شکل زانوی 90 درجه، زانوی افقی 45 درجه و زانوی آبشاری تولید میشود، از زانوها برای تغییر مسیر 90 درجه در امتداد مسیر کابل کشی استفاده میشود.

 

زانوی سینی کابل 2 راه

زانوی سینی کابل دو راه

 

زانوی سینی کابل 2 راه و 3 راه

زانوی سینی کابل دو راه و سه راه

دیگر محصولات کرمان نیرو : لوله فولادی برق